• Svenska
 • English

Jägarkåren är i allmänhet mycket kunnig och välutbildad och väl förtrogen med de krav som ställs inför en krävande fjälljakt. Vi vill bara helt kort påminna om några saker som vi tycker att man inte får glömma inför besöket i Miekak.

 • Våra marker är mycket krävande därför är det en god idé att träna upp sin fysik inför resan till Miekak. Detta gäller även för hundarna och jakten kommer då att bli mycket mer givande.
 • I Miekak bor man bekvämt i stugor som är fullt utrustade för självhushåll vilket innebär att man inte behöver ta med sig en massa skrymmande och tunga sängkläder, kokkärl mm. Dessutom kan man komplettera med mat, dricka och liknande i lägerbutiken.
 • Eventuella mediciner för eget bruk och till hunden får man ej glömma eftersom du bor i väglöst land långt från apoteket.
 • Alla hundar som används vid fjälljakt måste vara ren-rena, detta är mycket viktigt för att undvika störningar i renskötselområdet. Har du frågor kontakta jaktvårdsföreningen i ditt län, dom kan upplysa om var närmaste testhägn är beläget och vem som skall kontaktas.
 • Alla handlingar som föreskrivs måste man ha med även i Miekak, det gäller vapenlicenser, statligt jaktkort, jakträttsbevis, godkänd legitimation.
 • Tänker du jaga hos oss på vintern och tänker använda snöskoter finns speciella regler som måste följas.
 • Endast klass 3 och 4 vapen får medföras.
 • Vapnet skall under transporten vara väl nedpackat i kälke eller liknande.
 • Vital del skall vara åtskild från vapnet.
 • Transport får endast ske om avståndet överstiger 5 km från det ställe där transporten påbörjas till den plats där jakten avses äga rum. Endast en förflyttning per dag tillåtes.
 • Snöskoterns motor skall vara avstängd i minst tio minuter innan jakten får påbörjas.
 • Jakt får inte ske närmare än 500 meter från skoterns uppställningsplats.
 • Läs noggrant igenom allmänna villkor för jakten som finns på jaktkortsbilagan.