• Svenska
  • English

Här finns lite information om dom sportfiskearter som finns representerade i Miekak. Faktum är att i Miekak finns dom mest populära ädelfiskarna och här finns även chans på en ”Lapland Grand Slam” alltså att fånga Röding, Öring och Harr. Du kan dessutom göra det på samma dag! Man kan givetvis också fiska riktat efter samtliga arter med.

 

undersida_fjallroding

Fjällröding (Lat: Salvelinus Alpinus)

Rödingen är en av dom mest populärasportfiske arterna i fjällen. Fisken trivs bäst i kallt vatten vilket gör dess utbredningsområde begränsat till fjällkedjan med några få undantag likt Vättern. Rödingen har blivit en mycket populär sportfisk under både sommar och vinter. Dess vackra täckning, utsökta smak och utmanande fiske har gjort Rödingen till många sportfiskares favorit. På vintern fiskas rödingen framgångsrikt med stort blänke och maggot. På sommaren kan man fiska röding med spinn eller mycket effektivt från båt med långedrag och mask. Det mest utmanande fisket efter röding är med flugspö, den är skygg och mycket selektiv vilket bidragit till att testa tålamodet hos många skickliga flugfiskare. En välvuxen röding fångad på torrfluga skattas av många flugfiskare högt. Utmaningen bör testas av alla flugfiskare.

Röding har blivit synonymt med Miekak, den täthet och fina medelstorlek över tid är unik i Skandinavien. Hos oss finns röding i sjöar och sel men även i strömmande vatten under intensiva kläckningar. Rödingen finns främst i Piteälvens huvudfåra men även i några mindre sjöar och tjärnar. Rödingen fiskas främst från Sartas utlopp ända till Miekak och sedan vidare upp efter Pieskeströmmen. Rödingfisket kan påbörjas redan från campen där Miekaksjön håller mycket hög täthet och fin storlek.

 

undersida_oring

Öring (Lat: Salmo Trutta)

Öringen är nog utan tvekan en av dom allra mest populära sportfiskearterna i Sverige. Den finns utbredd i hela landen och kan fiskas på många olika sätt och platser. Sjö, bäck, älv, hav m.m. Artens karaktär kan variera från skygg insektsätande bäck öring till stor aggressiv predator. Varje vatten har sin egen unika öringstam med sina egenheter. Dess täckning kan variera och vara mycket vacker. Vad som är gemensamt är dess stridbarhet och kampvilja. I fjällen fiskas öringen främst på sommaren med spinn eller fluga. Hur man än väljer att fiska öring och vars så kommer det vara utmanande och underhållande.

I Miekak så finns Öring i alla vattendrag och sjöar förutom i några få isolerade Rödingsjöar. Området inhyser flera olika varianter av öring från traditionell brunöring till vår unika ”Lådda” öring med sin kopparfärgade buk, många prickar och mörka täckning som ibland kan förväxlas med röding. I Pieskeströmmen finns även en mycket vacker öring med många prickar och citronfärgad buk. Hur och var ni fiskar Öring så kommer det vara ett underhållande fiske och ni lär stöta på dessa vackra individer.

 

undersida_harren

Harr (Lat: Thymallus Thymallus)

Harren är en favorit bland många flugfiskare. Dess utpräglade insektsätande och vilja att vaka har gjort den mycket populär. För det betyder det inte att det alltid är en lättfångad fisk. Dom stora harrarna kan vara mycket selektiva och kampviljan hög när dom väl hugger. Dess säregna och färglada ryggsegel gör denna vackra fisk lätt att känna igen. Harren är en god matfisk som helst skall ätas färsk. Dess utbredning är främst i Norra Sveriges barrskogsområde och låglänta fjällområden. Harren är vanlig i strömmande vatten men förekommer även i sjöar.

Miekak är inte känt för sitt Harrfiske och en del besökare blir överraskade då vi berättar om harren i området. Den finns enbart i områdets östra delar nedanför Sartafallet. Piteälvsharren är känd för sin storlek och stridbarhet och harren i Miekak är inget undantag. I Miekak finns en stor chans att fånga harrar gott och väl över ett kilo, dom fiskas mest i strömmande vatten och förekommer blandat med Öring och Röding.