• Svenska
  • English

undersida_fiske

Fisket i Miekakområdet är utan tvekan ett av landets bästa. Här finns tillfälle att pröva alla fiskesätt och du har möjlighet att bo endera i lägret eller i någon av stugorna på fjället. Fiskeområdet i Miekak består av 2100 ha orörda fjällvatten, 20-talet sjöar och drygt en mil strömmande vatten. Pieskeströmmarna är känt som ett av världens förnämsta vatten för storröding, sjön 830 för riktig stor öring och till slut den välkända Piteälvsharren – berömd för sin storlek.

Området är känt även utanför landets gränser som ett av de få riktiga vildmarkscamperna som finns kvar. Men trots att Miekak är vida berömt finns det ingen risk att du behöver trängas runt vattendragen. Området är som sagt vidsträckt och antalet besökare begränsat. Du kanske undrar var troféfiskarna håller till, eller vilka flugor som brukar går bra, inga problem, följ bara länkarna nedan så ordnar sig resten av automatik.

 

Slotlimit på försök

Pieskeströmmen erbjuder ett fantastiskt fiske där den forsar fram i de lappländska fjällen mitt i Luokta-Mavas levande sameland, ca 50 km norr om polcirkeln och 45 km från närmaste väg. Här finns också Miekak´s Fiskecamp som årligen lockar 100-tals entusiaster från hela världen. I området finns Sveriges kanske förnämsta fiskevatten i helt orörd natur. Det är främst flugfiske efter öring, röding och harr som är sportfiskarnas mål. De 45 km från närmaste väg avverkas snabbast med helikopter.

 

Unikt fiskevårdsprojekt

Pieskeströmmen blir ett av de första strömmande vatten i Sverige som på försök inför sk ”slotlimit”. Det är en för Sverige ny metod med syfte att säkerställa arternas återväxt. Vanligen inför man förbud mot att ta upp t.ex. öring och röding på vikter under halvkilot. Slotlimit innebär istället att all fisk mellan 35cm och 55 cm släpps tillbaka oskadad. Fisk under 35 cm eller troféfisk över 55 cm är tillåtet att ta upp.
Målet är att gallra ut den stora populationen småfisk och spara de predatorer som finns. De bästa reproduktionsfiskarna skyddas och då säkras återväxten. Metoden har i flera år framgångsrikt prövats i Canada och skall nu testas i Pieskeströmmen. Efter utvärdering kan projektet utvidgas till att omfatta övriga vatten i Miekaks sjösystem.
I vårt område har under många år bedrivits aktiv fiskevård i sjöarna Alep och Lulep miekak. Resultatet är bl.a. att medelvikten på rödingen har ökat -liksom intresset för sportfiske i Miekak.
Alla sportfiskande gäster i Miekaks Fiskecamp informeras om hur de hanterar den fisk som skall returneras, för att undvika att skada fisken. Statistik förs även för returnerade fiskar; art, längd och vikt.
Våra gäster är en viktig resurs i fiskevårdsarbetet.