• Svenska
 • English

Välkommen! Under denna sida finns ett antal enkla fisketips samt geografisk beskrivning av området.

karta_fisketips

Fisketipsen är skrivna av Tomas Almer. Han har guidat i Miekak varje år sedan 1976.

Respektive bokstav representerar olika fiskeområden i Miekak. Skrolla ner för att läsa om de fantastiska röding och öringströmmarna, eller någon av alla de sjöar och vattendrag som vi kan erbjuda dig när du besöker Miekak, här har du möjlighet att fånga röding,öring, harr med den fångstmetod du själv önskar, långedrag, kastspö, flugspö eller under vinterhalvåret pimpelspöet.

A = Pieskeströmmen
B = Låddaströmmen
C = Södra sjöarna
D = Östra delen

För att du skall hitta alla de fiskeplatser vi nämner här ska du titta på fjällkartan BD14.


Pieskeströmmen (A)

Pieskeströmmen vår exklusiva flugfiskesträcka kännetäcknas av kraftiga forsar, hårda nackar och inbjudande slowriver. Vattnet är ginklart och fisken är skygg, långa tafsar är att rekommendera speciellt på dagen. Hela sträckan är ganska bred så att kunna med sitt flugkastande är en fördel. Pieskeströmmen bjuder på utmaningar och belöningar utöver det vanliga för den mest rutinerade flugfiskaren!

karta_fisketips_a

 1. Pieskeströmmen, Pieskehaures utlopp norra sidan. Röding främst på nacken vid utloppet Pieskehaure. Mer öring i forsarna ner mot storselet. Lämpar sig bäst under skymning och natt. Speciellt under lågvatten då vattnet är väldigt klart.
 2. Strömmen vid flödet in i storselet, bra plats för storfisk, både öring och röding. Sjunklina vid dagfiske, flytlina och små mönster vid skymningsfiske. Knottimitationer i vått och torrt st. 16 – 18. Det finns en stuga här, så det kan bli trångt för fler. En god sed är att lämna stugans gäster företräde.
 1. Mellanströmmarna, mellan Stor- och Lillselet. Bra med storfisk, både öring och röding upp till 2, 5 kg. Bra både på Radtja och Kattsatj sidan. Flugor: Varma dagar, knott i små storlekar, gröna nympher, har-öron, Caddys. Prova gärna fiska av både V-Nacken vid dom övre delarna och forsen mot Lillselet. Aktiviteten mellan platserna kan variera så man bör reka båda strömmarna.
 2. Strömporten Bra för stor öring även röding förekommer. Båda sidorna är bra. Flugor: som ovan, även gul forsslända och andra dun, pröva själv.
 3. Stora S Bra öringfiske i rätt storlek. Radja- sidan är bäst. Flugor: Nymph våt, torr beroende på om det är kläckning. Annars lämpar sig sträckan bra för streamerfiske under natten.
 4. Storhålan Bra från Radtjasidan om det är lågt vattenstånd, man kan då vada ut ganska långt men fiska av närvattnet först. Här finns åretrunt stationerad Öring och Röding.
 5. Pieskemynningen erbjuder ett roligt och lätt tillgängligt fiske. Du kan ro runt viken med fluga eller långedrag och fånga röding om du vill ha en vandringsfri dag. Flugor: Teal and red eller andra liknande våtflugor är bra. Prova även torrflugor, gul eller brun forsslända. Rödingtätheten är mycket bra här så prova gärna!

Låddaströmmen (B)

Låddaströmmen är för många en favorit. Småsel och strömmar som delar och möter varandra, det bäddar för riktigt mysfiske. Dessutom finns chansen att fånga den unika inhemska Låddaöringen med sin speciella täckning. Stenhällarna dominerar landskapet så det nästan påminner om västkusten. Vattnet är klart så att sight fiske är möjligt på framförallt fin öring men även röding. Älven är smalare och avstånden mindre så utforska gärna alla små poler och småströmmar. Det finns mer än vad man anar! Till Låddaströmmen tar man sig enklast med båt från campen för att sedan gå från ravinen. Det gör vandringarna mycket kortare.

karta_fisketips_b

 1. Låddaströmmens början, djuphålan efter övre fallet. Kan fiskas med fördel från båda sidorna. Nacken vid utloppet Låddaure kan hålla riktigt stor öring men även röding. Både fluga och spinn, kasta gärna ut i virvlarna och låt draget sjunka. Flugor: Streaking caddy, E 12 , Rackelhanne våt, Teal and red, Peter ross, Guldribbat haröra.
 2. Strömmarna mellan Djuphålan och Akvariet. Båda sidorna är likvärdiga. Kastspö: Spinnare och lätta skeddrag. Flugor: Minnow muddler, Haröra, små knottimitationer i torr och våt st 16 – 18, Caddy Forsslända. På nätterna kan det ge bra resultat när det kläcker alternativt streamerfiske i bakströmmarna.
 3. Akvariet, en riktig pärla med flera småströmmar som möts i i en större pol. Här finns fiske för en hel dag i det klara vattnet med chans på riktigt spännande sight fiske. Utforska gärna tillrinningarna med dess poler. Flugor: Små knottimitationer i torr och våt eller Soyers nymph i st.18, Klinghammers st 12-16. Spinn: Små spinnare eller lätta skeddrag. Om du går över småströmmarna till det största flödet, ställer dig på kullen och ser ner i strömmarna med polariserande glasögon, så finns chansen att se riktigt grov Öring och Röding, lycka till att fånga dom. Du kan gå upp på nacken, ibland finns här fin Röding. Pröva hela kanalen tills Du kommer till ett litet strömstryk, här kan Du pröva både ned och uppströms, även djupstrykerna därefter kan ge gott resultat.
 4. Strömmarna nedström Akvariet, mest Öring men också Röding. Våtflugor och nymph. Vid mynningen kan man med gott resultat fiska från båt på vakande fisk eller från land fiska med husmaskimmitationer.

Södra sjöarna (C)

En platå med sjöar och småjokkar. Här finns bara öring med några undantag för isolerade Rödingsjöar. Sjöarna ligger mycket högre än dom kring Miekak vilket är en upplevelse i sig att fiska öring på kalfjället. Sjöar med nummer som 830 och 766 har blivit begrepp bland veteraner och synonymt för grov Öring.

karta_fisketips_c

 1. Sjön Mikkajaure Öring. Här finns en övernattningsstuga. Iaktta vattnet. Pröva att fiska av närområdet först så skrämmer du inte fisken.
 2. Sjö 830 övernattnings möjligheter finns. Här tas stor öring, ibland upp till 4 kg. Även sjöarna runt omkring har öring av fin kaliber. För spinnfiskaren så rekomenderas skeddrag i sjön helst från båt. För flugfiskarern så rekommenderas utloppet från 830 och jokken som rinner ner mot Njarkalis. Trotts sin lilla storlek så kan man hitta grov öring i höljorna ner efter jokken och naturligtvis vid dom större selen exempelvis sjö 766. 830 har på senare år blivit populärt på grund av sitt fina fiske!
 3. Sjö Njargalis öring av fin medelstorlek. Mycket fisk som gör sjön väldigt tacksam. Ett bra tips är att inte rusa ut på uddar och stenar, utan sätt er och iaktta vattnet. Fiska av närområdet först, så skrämmer du inte fisken. En mycket bra metod är att fiska från båt med spinnare eller skeddrag.

Östra delen (D)

karta_fisketips_d

 1. Lilla sjön på vänster sida om bron vid Låddas den ligger 300 meter västerut uppe på berget och har fin öring upp till kilot.
 2. Kanalen vid campen. Bra rödingfiske från båt, ro eller glid. Bra med långedrag eller streamer typ Silver doctor eller en liten grön nymf som ligger strax under ytan. För fluga gärna vindstilla dagar.
 3. Insjön pånorra sidan vid Sarta sidoström har fin röding. Riktigt fin röding och skonsamt när det blåser. Mysig plats.
 4. Sidoströmmens utflöde kan ge fin öring men även röding prova gärna med förtyngda nymfer. Vid sidoströmmens mynning finns det väldigt fin harr men även chans på dom andra arterna. Lägg till på ön så kan ni fiska på i både sidoströmmen och i mynningen från fallet.
 5. Sarta på Njargalissidan ta det lugnt, parkera inte båten för nära fallet, det finns en plats på sidan där ni kan lägga till. På nacken och lugnflytet innan fallet finns chans på riktigt spännande Rödingfiske både från båt och från land. Nedan fallet finns det en stor djup hölja kan ni få både röding, öring och harr.
 6. Östra Sarta och Sartajokkens mynning, hyr båt i campen. Båtarna finns vid vindskyddet. Sarta är en grund sjö så ta det försiktigt. Chans på riktigt bra harrfiske, med småflugor, vid utflödet av Sartajåkken. Mycket vackert. Sarta Mellanström som ligger mellan Sartasjöarna. Ta iland på ön och fiska av båda strömmarna chans på Grand Slam i fin kaliber.